Troppen

Troppen har tre patruljer, Bever, Krokodille og Nebbdyr.

Troppsleder er Bent Guttormsen, Frode Hermansen er troppsassistent.