Om gruppa

Vi holder på å lage ny nettside for 6. Drammen MS speidergruppe - den gamle nettsiden vår finner du her: http://www.6drammenms.no/