Fra årsmøtet

Fra årsmøtet

Gruppas årsmøte ble avholdt 31. januar 2013. Thomas og Frode var ordstyrere og de vanlige årsmøtesakene som valg, økonomi og arbeidsplan ble behandlet. Les mer om hva som ble bestemt...


ARBEIDSPLAN

For 2013 ble det bestemt at gruppa skal jobbe videre med strategiarbeidet og at vi deltar på landsleiren i Stavanger. Videre skal hytta vår, Risebu, og utstyret ellers holdes ved like. Faste arrangementer som aketur, svømmetur og JOTI blir det også i år.

I 2014 skal gruppa være med på korpsleiren i Danmark.

ØKONOMI

Foreløpig regnskap for 2012 viser et underskudd på ca 7.400 kroner.

Gruppekontingenten for 2014 ble vedtatt økt til kr 50,- (fra dagens kr. 20,-).

VALG

Til kretsting ble Thomas Kråvik, Christoffer Trønnes, Aleksander Jæger og Hege Berit Jæger valgt som representanter. Eidar Linkas Stovner ble vararepresentant. Bent Guttormsen er representant fordi han er gruppeleder.

Til korpstinget ble Wenche Irene Aasland, Oliver Schultzen, Thomas Kråvik og Christoffer Trønnes valgt som representanter. Eidar Linkas Stovner ble vararepresentant. Bent Guttormsen er representant fordi han er gruppeleder.

Til funksjoner ellers i gruppa ble følgende valg gjort: Christoffer Granbakken, Berit Roll Elgsaas og Frode Hermansen ble alle gjenvalgt som gruppeassistenter. Videre fortsetter Frode hyttefut og Wenche som kontaktperson for MBU. Berit ble ny kasserer. Bent ble valgt til gruppeleder i fjor; gruppeleder velges for to år om gangen så han var ikke på valg år.